Skip to content

Tholabul ‘Ilmi (Mencari Ilmu)

18 June 2010

(Transkrip Ceramah AQI 190207)

THOLABUL ‘ILMI (MENCARI ILMU)

oleh:  Ust. Achmad Rofi’i, Lc.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allooh سبحانه وتعالى,

Tema kajian kita kali ini akan membahas tentang Tholabul’Ilmi (Mencari Ilmu atau menuntut Ilmu).

Tholabul ‘Ilmi artinya mencari Ilmu karena mengharap ridho dan cinta kepada Allooh سبحانه وتعالى. Perbuatan itu akan menyampaikan seseorang kepada Surga Allooh سبحانه وتعالى.

Namun ada beberapa perkara yang harus kita pahami dengan benar, agar jelas benar tentang hal itu.

 1. Apa yang dimaksud dengan ‘Ilmu.
 2. Apa urgensi menuntut ‘Ilmu.
 3. Apa keutamaan menuntut ‘Ilmu.
 4. Apa cabang dari ‘Ilmu Syar’i.

Itulah beberapa perkara yang harus kita pahami.

1. Apa yang dimaksud dengan ‘Ilmu.

Al ‘Ilmu menurut para ‘Ulama berasal dari kata ‘Alima – Ya’lamu – ‘Ilman.  Maknanya adalah : Ma’rifah wal idrook, dalam bahasa Indonesia: Pengetahuan.

Di Indonesia disebut Ilmu Pengetahuan, lalu seolah-olah diartikan Ilmu yang berseberangan dengan Ilmu Dien (Islam). Lalu dilengkapi sebutannya menjadi : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Padahal sesungguhnya kata “Pengetahuan” itu sendiri adalah pengertian (definisi) secara etimologis (kebahasaan) dari kata “Ilmu”.

Jadi “Ilmu” dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah:  Pengetahuan.

Lalu akhirnya menjadi Ilmu Pengetahuan, yang maknanya bukan Ilmu Dien. Maka kalau ada orang mengatakan Ilmu pengetahuan, maknanya: bukan Ilmu Dien.

Ada juga yang mengartikan, terutama dari kalangan para ‘Ulama Ushul Fiqih, bahwa yang dimaksud dengan “Ilmu” adalah :

إدراك الشيئ على ما هو عليه إدراكا جازما

Artinya:

Pengetahuan tentang sesuatu diatas fakta dan data, secara pasti”.

Itulah  yang disebut ‘Ilmu.

Dengan demikan, kalau kita telusuri, maka yang disebut dengan Jazim (pasti) adalah ‘Ilmu Syar’i.

Sedangkan Ilmu dunia itu tidak pasti. Tentang Ilmu Fisika, Ilmu matematika dll, tidak ada yang pasti. Mungkin pasti, menurut manusia. Padahal kepastian jangan hanya dipandang dari sisi manusia. Yang disebut pasti adalah jika menurut Allooh سبحانه وتعالى pasti.

Yang disebut dengan pasti adalah Ilmu Dien (Islam). Karena yang memastikannya adalah Pencipta (Allooh سبحانه وتعالى), dan dasarnya pasti. Misalnya: Al Qur’an sejak 1428 tahun lalu begitu-begitu saja, tidak ada perubahan. Sampai pada hari Kiamat akan begitu, tidak berubah. Demikian pula Al Hadits, tidak berubah. Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم sejak 1428 yang lalu telah bersabda, telah menggariskan Sunnah kepada kita, dan sabda beliau :

ولو تركتم سنة يبيكم لضللتم

Artinya:

“Kalau kalian meninggalkan sunnahku ini kalian pasti celaka”.

Seperti yang kita alami pada zaman sekarang, adalah merupakan kepastian yang berdasarkan pada wahyu. Rumusnya: Maksiat pasti mengundang murka Allooh سبحانه وتعالى, atau dengan kata lain: Maksiat pasti mendatangkan petaka.

Dalilnya  adalah sabda Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم dalam Hadits, dan Hadits ini sudah disampaikan sejak 1428 tahun lalu.

Hadits:

” عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور”

Artinya:

Dari  Imron Ibnu Husain رضي الله عنه. Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم bersabda :  “Pada umat ini akan terjadi Khosfun (Tanah ambles, runtuh, longsor), Maskhun (permukaan bumi hancur berantakan), Qodzfun (Allooh lempari dari atas — hujan deras sekali, angin topan, dilempari dengan batu yang berasal dari Sijjil), jika muncul/ nampak nyata budak-budak wanita dan budak-budak laki-laki yang menyanyi”.

Hadits Shohiih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud,  Imam Turmudzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, dishohiihkan oleh Nashiruddin Al Albaany.

Maksudnya, Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم bersabda: “Jika sudah muncul para penyanyi dari kalangan laki-laki dan perempuan, maka di bumi ini akan terjadi Khosfun (tanah runtuh, longsor), Maskhun (permukaan bumi hancur berantakan) dan Qodzfun (Hujan lebat, angin topan, puting beliung, atau kerikil panas seperti zaman Abrahah yang menyerang Mekkah).

Al qiyan, para ulama antara lain Ibnul ‘Atsiir dalam Kitab An Nihayah fi Ghoriibil Hadits, mengartikan: Laki-laki dan wanita yang menyanyi.

Al ma’azif (jamak), tunggalnya adalah ma’zaf, artinya apa saja yang dipukul, alat musik yang dipukul. Dalam Hadits Shohiihul Bukhoory, bahwa umat ini akan menghalalkan musik. Jadi musik itu hukum asalnya adalah haram.

Atau makna kedua, para ‘ulama mengartikan bahwa Al Ma’azif adalah setiap apa saja yang disebut permainan (sekarang: Game).

Suribat, artinya apa yang diminum. Yang diminum adalah Al Khumur, jamak dari kata Khomrun (Khamer, minuman keras).

Hadits tersebut adalah wahyu, dan itu adalah kepastian dari Allooh سبحانه وتعالى. Lebih pasti daripada matematika. Oleh karena itu, kita sebagai muslim hendaknya melakukan istrospeksi. Bahwa sebenarnya maksiat itu mendatangkan petaka.

Banyak orang mengaku dirinya muslim tetapi ia tidak sadar, lalai, bahwa ia melaku-kan sesuatu yang mungkin itu suatu perbuatan yang olehnya disebutkan: “Tidak mengapa, halal-halal saja”, tetapi ternyata yang demikian telah mengundang murka Allooh سبحانه وتعالى.

Maka bila sekarang kita sudah tahu, kewajiban kita adalah: Hendaknya kita memberanikan diri untuk melaksanakan Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar. Kalau ada orang yang melakukan maksiat, jangan lalu anda mengatakan: “Untuk mencegah ini bukan kewajiban saya, melainkan kewajiban Ustad !”.

Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم mengajarkan, siapa saja dari kita yang melihat, menyaksikan kemungkaran diperbuat oleh seseorang, kita harus bangkit semangat untuk mencegah, memberantas yang Munkar. Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

Artinya:

“Barangsiapa dari kalian yang melihat kemungkaran, maka ingkarilah kemungkaran itu dengan lisan kalau tidak bisa dengan tenaga, dan ingkarilah dengan hati kalau tidak bisa dengan tenaga maupun lisan, dan itu adalah selemah-lemah iman”.

Apakah kita akan lemah terus-menerus? Kapan kita kuat? Untuk kuat perlu latihan. Perlu kerja keras, perlu tega, gigih dan pengorbanan. Karena sebenarnya kalau melakukan perbuatan yang merupakan tuntutan iman, Allooh سبحانه وتعالى akan memberikan balasan dengan surga.

Kaum Bani Israil yang sudah musnah, mereka itu dikutuk oleh Allooh سبحانه وتعالى karena meninggalkan Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar. Begitu pula merupakan Sunatullooh di alam semesta ini, jika manusia senang melakukan kemungkaran, menyalahi apa yang menjadi pedoman Allooh سبحانه وتعالى dan Rasul-Nya, yang diperintahkan ditinggalkan, yang dilarang bahkan dilakukan, itu berarti manusia telah menentang Allooh سبحانه وتعالى dan mengumbar hawa-nafsunya.

Seperti dikatakan diatas bahwa Ilmu adalah pasti. Disebut pasti karena Ilmu adalah dari Allooh سبحانه وتعالى dan Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم, itulah Al Qur’an dan Sunnah Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم.  Sedangkan akal manusia tidak pasti. Karena intelektual seseorang itu berbeda dengan orang yang lainnya. Bahkan dari zaman ke zaman berubah. Apalagi ilmu-ilmu yang berkenaan dengan masalah statistik, sosiologi, kultur, yang semakin hari semakin berkembang dan berubah, maka berubah pula lah pola-pikir manusia, demikian pula peradaban manusia berubah. Kalau begitu, manusia akan berubah dan disebut dinamis karena ia selalu beradaptasi dengan apa yang ada di lingkungannya.

Sementara Al Islam adalah statis. Kata Imam Malik:

ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون دينا

Artinya:

“Perkara yang tidak pernah merupakan bagian dari syari’at Allooh سبحانه وتعالى pada masa Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم hidup, tidak akan dan tidak boleh menjadi bagian dari Dien, sampai kapanpun”.

Berarti statis.  Apa yang kita bahas sekarang harus mendasarkan dari apa yang berasal dari Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم. Kalau tidak, maka itu bukan ilmu.

Kata Imam Al ‘Auzaa’i:

العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما كان غير ذلك فليس بعلم

Artinya:

Ilmu itu adalah apa saja yang dibawakan para sahabat Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم.”

Maka apa saja yang tidak (bukan) dibawakan oleh para sahabat, itu bukan ilmu.   (Bahasa kasarnya: Omong kosong).

Yang dibawa oleh para sahabat adalah :

 1. Al Qur’an, karena mereka terima langsung dari Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم
 2. As Sunnah, karena mereka dididik langsung oleh Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم, mereka melihat, mendengar, menyaksikan, melaksanakan,  mereka perjuangkan bahkan membela Sunnah tersebut.
 3. Ijma’, ialah apa yang mereka pahami dari Al Qur’an, dari Sunnah Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم, lalu mereka sepakati sebagai suatu ajaran.   Baik dengan terang-terangan yang lalu disebut Ijmaa’un Shorihun, atau Ijmaa’un Sukutiyun karena sekelompok sahabat mempunyai sikap tertentu lalu sahabat yang lain tidak mengingkarinya.
 4. Ijtihad dan Fatwa para sahabat. Dan yang demikian itu telah ditulis oleh salah satu rujukan Ahlussunnah wal Jamaah, kitabnya disebut Al Muwaththo’, ditulis oleh Imam Malik bin Anas.

Kitab Muwaththo’ adalah rujukan Ahlussunnah wal Jama’ah. Orang yang tidak merujuk pada Kitab Al Muwaththo’ bisa disebut bukan Ahlussunnah wal Jama’ah.

Kitab-kitab rujukan Ahlussunnah wal Jama’ah adalah :

 1. Shohiih Bukhoory,
 2. Shohiih Muslim,
 3. Sunan Abi Dawud,
 4. Sunan Turmudzi,
 5. Sunan An Nasaa’i,
 6. Sunan Ibnu Majah,
 7. Sunan Ad Darimi,
 8. Musnad Imam Ahmad bin Hambal,
 9. Muwaththo’ Imam Malik.

Itulah yang dibawakan oleh para sahabat Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم. Maka bila kita memahaminya, itulah yang disebut Ilmu.

Setelah kita ketahui bahwa Ilmu adalah Al Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Ijtihad serta Fatwa para sahabat seperti tersebut diatas, maka kita hendaknya berpegang teguh padanya, dan kalau kita ingin berilmu hendaknya kita pahami dan kita jabarkan serta kita laksanakan.

Urgensi menuntut Ilmu.

Ada empat sebab mengapa kita harus menuntut Ilmu, yaitu:

1. Dengan Ilmu, maka Dien (Islam) dan dunia akan tegak.

Islam akan tegak harus dengan Ilmu. Bagaimana seseorang bisa sholat dengan benar, kalau ia tidak punya Ilmu yang benar. Bagaimana mungkin seseorang akan bisa berperilaku sesuai dengan tuntunan Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم kalau ia tidak tahu tentang tuntunan itu. Bagaimana ia akan menikah (berumahtangga) sesuai dengan ajaran Sunnah, kalau ia tidak tahu bagaimana Hukum Nikah sesuai dengan Sunnah Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم. Bagaimana mungkin ia akan ber-Muamalah, mencari nafkah dsbnya, dengan halal, kalau ia tidak tahu halal-haram. Bagaimana ia bisa bertetangga dengan baik kalau ia tidak tahu akhlak dan adab bertetangga? Dan semuanya itu ada dalam ajaran Al Islam. Semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan tegak bila didasarkan dengan Ilmu.

2.  Ilmu adalah Penangkal paham Imperialisme.

Dahulunya kaum Muslimin tidak pernah dijajah. Ketika kaum Muslimin berpegang teguh pada Sunnah Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم, bangsa lain tidak berani sembarangan dengan Kaum Muslimin.

Pada zaman Kholifah ‘Umar bin Khothob رضي الله عنه. yang diutus menemui Panglima dari Persia cukup seorang prajurit Islam. Dan Prajurit itu bisa memberikan ultimatum: “Kami datang kepada anda mengajak anda untuk masuk kepada Al Islam. Kalau anda bersedia. Kalau tidak, Anda harus membayar upeti kepada kaum Muslimin. Kalau tidak mau juga, kami tunggu tiga hari dari sekarang. Kita konfrontasi”.

Begitulah kaum Muslimin ketika itu, berwibawa dihadapan bangsa-bangsa lain. Maka da’wah Islam semakin menyebar ke berbagai penjuru dunia. Sampai ditulis dalam sejarah peradaban manusia, bahwa Islam sempat menguasai dunia.

Zaman sekarang menjadi kebalikannya. Karena kaum Muslimin sudah menjauhi dan melucuti dirinya dari tuntunan Allooh سبحانه وتعالى dan Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم. Padahal bila manusia beriman, berilmu, bertaqwa kepada Allooh سبحانه وتعالى,  bergantung dan tawakal kepada Allooh سبحانه وتعالى, membela dan menolong agama Allooh سبحانه وتعالى, maka Allooh سبحانه وتعالى akan memberikan kepada mereka kejayaan, Allooh سبحانه وتعالى berikan pertolongan. Tetapi begitu mereka semakin jauh dari Allooh سبحانه وتعالى, semakin suka bermaksiat, semakin tergiur dan terpedaya oleh dunia, semakin menjauhi Syari’at Allooh سبحانه وتعالى, maka akan Allooh سبحانه وتعالى datangkan kepada mereka kehancuran, dan juga dihina oleh orang-orang non Islam.  Demikian itu Sunatullooh. Maka kalau kita ingin jaya, kita harus ber-Ilmu. Yaitu Ilmu yang Syar’i, yang membawa manusia dekat dengan Allooh سبحانه وتعالى.

Menurut Imam Ahmad bin Hambal, kata beliau: “Ilmu adalah takut kepada Allooh سبحانه وتعالى, maka orang yang tidak takut kepada Allooh سبحانه وتعالى berarti ia tidak berilmu. Walaupun ia kitabnya banyak, hafalannya banyak, terkenal dan kesohor bahwa ia ber-ilmu, kalau ia tidak takut kepada Allooh سبحانه وتعالى, maka sebenarnya ia bukan ber-ilmu”.

Karena Allooh سبحانه وتعالى berfirman:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

Artinya:

Sungguh Kelompok orang dari hamba-Nya yang takut pada Allooh سبحانه وتعالى adalah para ‘Ulama”.

3. Ilmu adalah Proteksi dari Berbagai Ajaran dan Faham yang Sesat dan Menyesatkan

Pada zaman Kholifah ‘Umar bin Khoththob رضي الله عنه. hanya karena seorang shobiigh Ibnul ‘Asal, ketika bertanya tentang Muhtasyabihat, langsung ia ditumpas oleh beliau. Maka Ahlul Bid’ah tidak ada, tidak berkembang ketika itu.

Bukan berarti pada zaman sahabat tidak ada maksiat dan Bid’ah. Ada, tetapi prosentasenya rendah (sedikit), dan tidak bisa mewarnai masyarakat. Karena masyarakatnya masih kokoh, imannya masih kuat, generasinya masih prima. Setelah generasi itu berlalu, semakin muncul Bid’ah dan maksiat.

Maka ingatlah, bahwa semakin ke-Jahilan menguasai, maka semakin maksiat dan perpecahan subur tumbuh di mana-mana. Itulah yang harus kita takuti, waspadai, apalagi lalu ada ajaran Sufi masuk, diterima oleh orang Indonesia. Sehingga dimana-mana di Indonesia ada kelompok Dzikir, Wirid, amalan-amalan ini-itu. Itu adalah “perkawinan” antara Sufi dan kebatinan.

Misalnya diajarkan, bila seseorang ingin bisa menghilang (tidak kelihatan), bisa berjalan diatas air, agar bisa mendapat rezeki seketika tanpa kerja keras, maka lakukan amalan ini, ini, ini, dan seterusnya. Lalu kalau tidak tercapai, orang itu bisa gila. Lalu kelihatannya menakutkan sekali orang belajar agama itu. Belajar agama bisa menjadi gila, dstnya.

Itulah yang membuat Islam dijadikan traumatis. Karena ternyata Islam membuat orang menjadi gila. Lalu tidak lagi simpati kepada Islam, karena memang caranya yang salah dan sesat.Yang demikian itu diikuti oleh banyak orang dan semakin berkembang. Karena lemahnya Ilmu.

Ada cara lain lagi, katanya kalau orang ingin masuk surga, ikutilah dia (tokohnya), lalu disuruh menebus tanah sekian hektar, lalu mendapat sertifikat sebagai anggota kelompok mereka, berhak masuk surga, dan seterusnya. Anehnya yang demikian itu justru banyak yang mau mengikutinya. Sehingga kelompok itu menjadi banyak anggotanya, subur, hartanya banyak terkumpul, pengikutnya juga banyak, karena mereka ingin mendapatkan “Sertifikat Surga”.

Itulah ke-Jahilan. Orang yang Jahil (tidak ber-Ilmu), apa yang masuk datang kepada dirinya, ia tidak punya daya tangkal, imunisasinya lemah sekali, sehingga dirinya rentan, mudah sekali virus apa saja masuk pada dirinya. Karena tidak punya Penangkal yang kuat. Karena tidak punya filter (penyaring) yang berupa Ilmu Al Qur’an dan As Sunnah, maka semua yang datang kepada dirinya langsung diterima dan diserapnya. Akhirnya ia bingung sendiri.

Kita sebagai Ahlussunnah wal Jama’ah tidak boleh bingung, asal kita yakin kepada Allooh سبحانه وتعالى dan Rasul-Nya, dan memahami Firman Allooh سبحانه وتعالى dan Sunnah Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم sesuai dengan pemahaman para sahabat (Ijtihad dan Fatwa mereka). Karena Al Qur’an dan Sunnah saja tidak cukup, dalam arti: perlu pemahaman yang benar terhadap Al Qur’an dan Hadits. Memang cukup dengan AlQur’an dan Sunnah. Seperti sabda Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم:

تركت فيكم شيئين لن تضلوا أبدا ما إن استعصمتم بهما

Artinya:

Aku tinggalkan dua perkara, bila kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan pernah sesat selamanya.”

Tetapi untuk zaman sekarang perlu pemahaman yang benar. Bagaimana Al Qur’an yang benar, bagaimana Sunnah yang benar. Metodenya harus dari mereka yang betul-betul faham dan pernah “mencicipi” bagaimana hidup bersama Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم. Sedangkan kalau hanya berdasarkan perasaan, saya rasa, dstnya, itu bukan Ilmu. “Saya rasa” bukan dalil! “Saya pikir” juga bukan dalil! “Kesepakatan” juga bukan dalil! Kecuali kesepakatan para sahabat, yang merupakan Ijma’, itulah yang boleh. Tetapi “Kesepakatan kita” tidak lah boleh menjadi Ijma’ dan tidak pula boleh menjadi dalil.

Oleh karena itu siapa saja boleh berbicara, tetapi itu boleh ditolak. Tetapi kalau yang disampaikan itu Qolalloohu, Firman Allooh سبحانه وتعالى, dan Qola Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم seperti tersebut diatas, Hadits-Hadits Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم, maka itu tidak boleh ditolak. Tidak boleh ada diantara kita yang menolak.

Tetapi ada orang yang bila hendak tidur, disamping tempat tidurnya dipasang lagu-lagu slow, lagu-lagu untuk menina-bobokkan agar bisa tidur. Ia mendengarkan musik sambil tiduran. Ia tidak tahu dan tidak faham bahwa itu merupakan “saham” yang mempercepat turunnya murka Allooh سبحانه وتعالى. Itu Hadits Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم.

Mengapa kita harus ber-Ilmu, harus mencari Ilmu, karena kalau Ilmu sudah didapat, kita tidak  mudah terjangkit berbagai “penyakit” hati seperti Syirik, Ghuruur, ‘Ujub, mengikuti hawa-nafsu, Taklid, Ashobiyah, dan sebagainya.

4.  Ilmu adalah Sesuatu yang Tidak Akan Sempurna Sebagai Sesuatu Kewajiban Kecuali dengan Sesuatu Itu,  maka sesuatu itu hukumnya wajib.

Kalimat itu terjemahan dari kata para ‘Ulama:

ما لا يتم به الواجب فهو واجب

Artinya:

Sesuatu apabila tidak dapat sempurna kecuali dengannya maka dia adalah Wajib

Contoh: Sholat lima waktu adalah wajib. Sholat tersebut tidak sah kalau tidak didahului dengan ber-Wudhu. Berarti Wudhu adalah penentu sahnya sholat itu.

Atau orang yang akan melaksanakan sholat itu ber-Wudhu, tetapi Wudhunya tidak benar, maka tidak sah pula Wudhunya. Oleh karena itu, bila ingin sholatnya sah, maka syarat sahnya sholat itu juga harus benar. Syarat wajib sholat, antara lain: Baligh, muslim, itu wajib. Syarat sahnya: Sudah masuk waktu, kalau belum masuk waktu maka tidak sah sholatnya. Oleh karena itu seorang muslim harus tahu kapan waktu-waktu sholat. Itulah Ilmu. Maka memperlajari sholat dan waktu-waktu sholat serta syarat dan rukunnya, hukumnya wajib. Karena akan menentukan sah dan benarnya akan sholatnya itu.

Contoh lain: Sholat harus menghadap Kiblat. Karena kalau tidak, maka tidak sah sholatnya. Maka harus tahu mana arah Kiblat. Kecuali kalau sudah berusaha tetapi tidak tahu arah Kiblat, atau sebab lain yang tidak bisa diatasi, maka boleh menghadap kemana saja, karena Allooh سبحانه وتعالى tahu mengapa tidak melakukan hal itu. Dan seterusnya.

Itulah sebabnya mengapa orang harus mencari (menuntut) Ilmu, di antaranya adalah karena sebab yang empat perkara tersebut diatas.

Keutamaan Menuntut Ilmu.

Haditsnya dari Abu Huroiroh رضي الله عنه, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم bersabda:

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة

Artinya:

“Barangsiapa meniti jalan, ia mencari pada jalan itu ilmu (Ilmu Syar’i), maka balasannya adalah Allooh akan mempermudah (dengan sebab Ilmu tadi) jalannya menuju surga”.

Maksudnya,  siapa yang ingin mudah masuk surga maka lakukanlah aktivitas yang disebut Tholabul ‘Ilmi (Mencari Ilmu). Mencari ilmu itu tidak terbatas waktu dan usia. Para ‘Ulama zaman dahulu sejak kecil sudah dihadirkan dalam Majlis Ta’lim.  Sebaliknya juga tidak ada istilah terlambat dalam menuntut Ilmu. Bahkan banyak ‘Ulama yang baru mulai sadar untuk menuntut Ilmu setelah ia berusia 40 tahun. Ia berjuang menuntut Ilmu dan akhirnya menjadi seorang yang ‘Alim (ber-Ilmu).

Yang dimaksud Ilmu dalam hal ini adalah Ilmu Allooh سبحانه وتعالى. Tentang Ilmu Syar’i dan cabang-cabangnya akan diterangkan pada lain waktu. Mudah-mudahan kita akan selalu bergairah dan nyata beramal, hadir di Majlis Ta’lim, tidak sia-sia.  Semua itu akan dibalas oleh Allooh سبحانه وتعالى yaitu akan masuk surga. Bahkan kalau saja ada orang ditakdirkan meninggal ketika menuntut Ilmu, maka orang tersebut tergolong orang yang mendapatkan Khusnul Khootimah.

Tanya-Jawab

Pertanyaan:

Mengenai definisi “Ilmu” saat ini kita telah termakan oleh pengertian Ilmu menurut Ilmu Pengetahuan dunia, yang dikatakan sebagai ilmu pengetahuan modern?

Sedangkan kalau kita melihat arti Ilmu dari Imam Al Auzaa’i ternyata adalah sebagaimana diterangkan diatas. Apakah Ilmu sebagaimana kita sebut sehari-hari ini tidak termasuk Ilmu, atau bagaimana?

Jawaban:

Ilmu yang biasa kita sebut sehari-hari, yang bukan Ilmu dari Qolalloohu dan Qola Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم, adalah juga Ilmu. Tetapi kata para ‘Ulama bahwa Ilmu ada yang mutlak, yaitu Ilmu Syar’i. Sedangkan yang biasa kita sebut sehari-hari sebagai Ilmu tenyata adalah Ilmu Muqoyat, misalnya Ilmu Hayat (Biologi). Tetapi ada Ilmu Al Hayat, tidak sekedar sebagai Ilmu. Kata para ‘Ulama, “Kalau engkau temukan kata ‘Al ‘Ilmu’ dalam Al Qur’an atau dalam Hadits-hadits Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم, maka yang dimaksudkan adalah Al ‘Ilmusy Syar’i.”   Tetapi kalau di luar itu, maka harus ada sebutan di belakangnya, ilmu apa.  Misalnya: Ilmu Al Hayat, Ilmu Nafs, ‘Ilmul Hisab,‘Ilmu Fiziqoh, ‘Ilmu Tibb (Kedokteran), dstnya. Semua itu adalah ‘Ilmu Muqoyat.

Dalilnya dari mana? Yang mengatakan demikian adalah Syaikh Al ‘Utsaimiin, dalilnya adalah misalnya:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

Artinya:

(“Sungguh Kelompok orang dari hamba-Nya yang takut pada Allooh سبحانه وتعالى adalah para ‘Ulama”).

Kalimat “Al ‘Ulama” adalah mutlak. Oleh karena ia orang yang takut kepada Allooh سبحانه وتعالى, dan itu dalam kategori ‘Ilmu Syar’i. Sedangkan Ilmu tentang duniawi,  misalnya ‘Ulama At Tibb (Ulama Kedokteran), Ulama Ilmu Managemen, dll, tidak lah disebut dengan Ilmu Syar’i.

Ilmu selain Ilmu Syar’i adalah media dan jembatan seseorang mengabdi dan beribadah kepada Allooh سبحانه وتعالى, bila perkaranya berkesesuaian dengan Syari’at. Sedangkan kalau dengan Ilmu Syar’i, maka orang itu langsung beribadah kepada Allooh سبحانه وتعالى.

Pertanyaan:

Apakah ada Hadits shohiih yang bertentangan dengan Al Qur’an ?

Jawaban :

Tidak ada Hadits shohiih yang bertentangan dengan Al Qur’an. Bahkan ada Kitab khusus yang terdiri dari delapan jilid yang ditulis oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, memberikan hujjah dan pembuktian bahwa Nash yang shohiih dan shoriih tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Itu menunjukkan bahwa Hadits tidak ada yang bertentangan dengan Al Qur’an. Dan dengan akal-pun tidak ada yang bertentangan.

Pertanyaan :

Bolehkah seseorang mem-Badal-kan haji ?

Jawaban:

Haditsnya shohiih, Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم ketika ditanya oleh salah seorang shohaby, ia meminta ijin untuk mem-badal-kan haji ibunya, lalu Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم bertanya: “Apakah kamu sudah haji?”. Orang itu menjawab: “Sudah ya Rosuulullooh”.

Maka Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم bersabda: “Hajikanlah untuk ibumu”. Artinya boleh mem-badal-kan haji untuk ibunya. Anak terhadap orang tua, boleh mem-badal-kan haji.

Tentang hal ini menurut Fatwa para ‘Ulama boleh seseorang mem-badal-kan haji, jika orang yang mem-badal-kannya memenuhi syarat, antara lain ia sudah melaksanakan ibadah haji. Dan orang tersebut benar-benar harus amanah.

Apakah tidak bertentangan dengan surat An Najm ayat 39? Tidak. Ayat 39: “Bahwa seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, maksudnya adalah: “Bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain dan seseorang tidak akan mendapat manfaat kecuali dengan apa yang telah ia perbuat.”

Haditsnya, Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم bersabda:

إن مما يلحق المؤمن من عمله بعد موته

Artinya:

(“Sesungguhnya diantara perkara-perkara ikut terbonceng seorang mu’min dari amalannya, setelah matinya”).

Maksudnya, ada perbuatan manusia yang pahalanya mengalir terus-menerus sampai ia sudah meninggal masih mengalir terus, memberikan manfaat kepada orang yang telah meninggal itu. Itu hasil dari perbuatan semasa hidupnya, hasil amalannya.

Yaitu: Ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan, anak yang sholih, mushaf Al Qur’an yang ia beli dan dibaca orang lain, membangun masjid, membangun rumah untuk musafir, untuk Ibnu sabil, dll. Atau sungai yang dialirkan untuk orang yang membutuhkan air.  Maka semua itu akan memberikan manfaat setelah orang yang beramal itu meninggal.  Dan lain sebagainya masih banyak lagi, ada tujuh macam.

Pertanyaan:

 1. Tentang yang berkenaan dengan Al Qiyani, Al Ma’azif  dan As Sunnah, sekarang banyak acara-acara keagamaan (Islam) yang lalu ditampilkan Qasidah, dengan penampilan penyanyi wanita yang berpakaian seronok,  maka apakah benar bahwa suara wanita itu juga merupakan aurat ?  Dan bagaimana dengan penampilan Qasidahnya yang berlenggang-lenggok itu?
 2. Bagaimana dengan kesenian Marawis? Tari Japin (Orang laki-laki menari bersama orang laki-laki) yang berasal dari Timur Tengah?
 3. Benarkah berpakaian Gamis itu hukumnya Sunnah Rosuul ?

Jawaban:

 1. Secara etimologis (bahasa), Qosidah artinya Bait-bait Syi’ir. Orang yang membaca Syi’ir disebut Sya’ir. Dan membuat untaian bait-bait Syi’ir disebut Qosidah. Itu merupakan kebanggaan orang Arab jaman Jahiliyah. Namanya disebut: Al Mu’allaqotussab‘ah. (Tujuh yang digantungkan di dinding Kabah, zaman Jahiliyah).

Lalu zaman sekarang di Indonesia Qosidah disebut nyanyian Padang Pasir. Bagi yang tahu, bahasa nyanyian-nya bahasa pasar, bukan bahasa yang baik.  Yang sebetulnya semuanya itu musik, nyanyian, hukumnya haram. Allooh سبحانه وتعالى berfirman:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya:

(“Jangan kamu lenggang-lenggokkan suaramu, sehingga akan menaklukkan orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyakit” – Surat Al Ahzab).  Maksudnya, Allooh سبحانه وتعالى melarang jangan melantunkan suaramu, nanti orang akan terfitnah.

 1. Marawis, kalau itu berupa Duf (rebana) maka yang seperti itu dibolehkan dalam pesta pernikahan. Tarian, yang tidak menimbulkan gerakan fitnah, maka itupun pernah terjadi ketika Rosuulullooh صلى الله عليه وسلم masih hidup.
 2. Gamis, berasal dari bahasa Arab: Qomisun, Qomis, artinya baju, kemeja, seperti orang Arab memakainya. Ada beberapa model. Itu semua adalah berkaitan dengan budaya dan situasi alam disana. Dan orang yang mengenakan baju semacam itu, ia harus memakai celana panjang didalamnya.

Dan itu tidak ada hukum Sunnah atau bukan. Yang penting adalah menutupi Aurat.

Sekian kajian kita mudah-mudahan ada manfaatnya.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jakarta, Senin malam, 2 Shofar 1428 H – 19 Februari 2007

26 Comments leave one →
 1. Dedy Junaedy permalink
  19 June 2010 6:17 am

  Assalaamu’alaikum warohmatullohi wa barokaatuhu…baarokallohu fiek, ya ustadz! ana punya usul, jika sumber2 ungkapan salaf disebutkan nama kitab dan halamannya, begitu pula dengan takrij hadits seperti dishohiehkan syaikh albani di kitab … dst. Oh ya dalam definisi tentang ilmu itu ada kesalahan ketik, tertulis :

  العلم ما جاء به أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم فما لم يكن كذالك فليس بعلم

  kata الرسول itu seharusnya tidak pakai alif lam, bukan begitu ustadz?

  Afwan

  Wassalaamu’alaikum warohmatullohi wa barokaatuhu

  Akhukum fiellah

  Dedy Junaedy
  ( Moderator bedah buku-nasihat salaf u salafy Al Azhar Kl Malang )

  • 19 June 2010 7:48 am

   Wa ‘alaikumsalam, syukron atas koreksinya. Memang makalah tersebut adalah Transkrip dari Ceramah Ustadz beberapa tahun lalu, yang merupakan sumbangsih dari salah seorang jamaah. Alhamdulillah kesalahan ketik telah diperbaiki.

 2. 8 September 2010 4:17 am

  Yo.
  I love your post. It was very interesting to read.
  I wonder why I didn’t find this blog before.
  Sharing is said to be a virtue, and more bloggers need to read this blogpost.
  I will try to spread the word. Some of my Facebook friends will like this.

  Cheerz and keep it up!

  • 8 September 2010 4:35 am

   I hope, all of these will be a good information for you to find the truth in our lives… and thank you for your nice and kind support..

 3. Abidah Thalihah Adhwa permalink
  19 September 2012 1:40 pm

  Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, afwan ustadz. Ana minta izin copas dari artikel kajian-kajiannya.. Syukron katsiron.

  • 19 September 2012 4:20 pm

   Wa ‘alaikumussalaam Warohmatulloohi Wabarokaatuh,
   Silakan saja… semoga menjadi ilmu yang bermanfaat… Barokalloohu fiiki

 4. 17 October 2012 2:19 pm

  Assalamu’alaikum pak ustadz, saya mau nanya…
  Ada tetangga kami yang lagi berseteru masalah warisan…
  Bapak yang meninggal ini punya 2 istri, anak-anak dari istri pertamanya semasa beliau hidup itu dikasih rumah, sedangkan anak-anak dari istri keduanya tidak.
  Setelah meninggal… anak-anak dari istri keduanya menuntut agar 2 rumah yang pernah diberikan kepada anak-anak istri pertamanya dimasukkan sebagai harta waris. Mereka menuntut supaya dibagikan secara rata, tapi anak-anak istri pertama tsb tidak terima…. Dengan alasan mereka menganggap bahwa itu adalah pemberian semasa bapak mereka hidup dan sudah dianggap hak milik (bukan termasuk harta waris), tapi anak-anak dari istri ke-2 membawa-bawa seorang ustadz dalam perundingan keluarga tsb dan ustadz ini menyatakan ada salah satu hadist mengenai faroidh bahwa harta yang pernah diberikan ke anak-anaknya masih terbilang harta waris dan sebaiknya dibagi ke semua ahli waris dengan adil….
  Kami coba tanya ke ustadz tsb mengenai rujukan hadist tsb, tapi dia kurang memberi penjelasan yang detail….
  Selain itu kami pribadi baru tau kalo ada hadist faroidh semacam itu…..
  Rujukan kitab yang kami miliki juga amat sangat terbatas.
  Karena itu kami mau tanya ke pak ustadz, apa memang benar demikian?
  Hal ini cukup penting karena tetangga kami tsb menanyakan masalah ini pada kami !!
  Jazakalloh khoir

  • 27 October 2012 7:32 pm

   Wa ‘alaikumussalaam Warohmatulloohi Wabarokaatuh,
   1. Sebenarnya lebih tuntasnya, kalau KONSULTASI MASALAH WARIS, Ustadz tidak bersedia menjawab apabila konsultasi dilakukakan secara tertulis. Mengingat sensitifnya hukum waris, dikarenakan banyak data yang harus digali secara rinci, yang bisa jadi hal tersebut tidak terungkap dalam bahasa tulisan. Padahal hal tersebut akan mempengaruhi hak waris bagi orang yang berhak. Oleh karena itu silakan anda BERKONSULTASI SECARA LANGSUNG PER TELPHONE KE USTADZ (nomor HP Konsultasi akan dikirimkan ke anda melalui email anda, silakan check email anda).
   2. Hendaknya siapapun (dalam perkara ini, sebagaimana yang anda kemukakan dalam pertanyaan adalah sang Bapak) tidak sembrono menyerahterimakan kepemilikannya pada orang yang dibelakang hari akan memiliki hak waris. Karena yang demikian itu hanya merupakan budaya sebagian masyarakat, yang dibelakang hari akan memunculkan masalah seperti yang anda kemukakan dalam pertanyaan diatas.
   3. Istilah 2 istri di masyarakat kita itu, seringkali dipahami termasuk istri yang sudah dicerai. Yakni bahwa laki-laki itu menikah 2 kali dan bukan berarti dia memiliki 2 istri yang dua-duanya berstatus sebagai istri yang sah sampai meninggalnya si Bapak (berpoligami). Jadi harus jelas dulu bagi Ustadz, bagaimana kondisi istri yang dimiliki si Bapak tersebut.
   Demikianlah… Barokalloohu fiiki

 5. Indra permalink
  7 December 2012 6:33 am

  Ustadz, boleh ana download gambar buku tsb untuk keperluan pribadi?

 6. abu syamil permalink
  18 January 2013 3:10 pm

  Ustad,

  Mohon nasehatnya untuk para tholabul ‘ilmi pemula. Kitab-kitab apa sajakah yang pertama harus dipelajari ? Kemudian dilanjutkan kitab apa lagi ?

  • 20 January 2013 2:54 pm

   Wa ‘alaikumussalaam Warohmatulloohi Wabarokaatuh
   Semoga Allooh Subhaanahu Wa Ta’aalaa senantiasa melimpahkan kegigihan bagi antum dalam menuntut ‘ilmu dien…. Al Qur’an serta berbagai Kitab dari para ‘Ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaa’ah yang sebaiknya antum miliki adalah:
   1. Al Qur’an, terdiri dari :
   – Mushaf Madinah,
   – Al Qur’an terjemahan yang dicetak di Madinah,
   – Mushaf Al Qur’an Madinah ukuran saku, agar dapat antum baca dimana dan kapanpun berada dengan praktis
   2. Terjemah Ringkasan Tafsir (Al Qur’an) Ibnu Katsiir, karya Nasiib Ar Rifaa’i
   3. 6 Kitab Hadits Shohiih seperti:
   – Terjemah Shohiih Al Bukhoory
   – Terjemah Shohiih Muslim
   – Terjemah Shohiih Sunnan Abu Daawud
   – Terjemah Shohiih Sunnan At Turmudzy
   – Terjemah Shohiih Sunnan An Nasaa’i
   – Terjemah Shohiih Sunnan Ibnu Maajah
   4. “Ensiklopedi Muslim“, karya Syaikh Abu Bakar Jaabir Al Jazaziry
   5. Kitab Hadits-hadits tentang akhlaq “Riyaadhus Shoolihin“, karya Imaam An Nawaawy, yang telah ditakhrij oleh Syaikh Nashiruddin Al Albaany
   6. Kitab Hadits-Hadits “Al Lu’lu’ Wal Marjaan“, karya Syaikh Muhammad Fu’ad Abdil Baaqy
   7. Kitab Fiqih “Umdahtul Ahkaam“, karya Syaikh Abdul Ghony Al Maqdisy
   8. Kitab “Silsilah Hadits Shohiih“, karya Syaikh Nashiruddin Al Albaany
   9. Kitab Fiqih “Al Wajiz“, karya Syaikh ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi Al Khalafi
   10. Kitab tentang Akhlaq, yakni “Mukhtashor Minhaajil Qooshidiin“, karya Imaam Ibnu Qudaamah Al Maqdisy
   11. Kitab “Siroh Nabawiyyah Shohiihah“, karya Syaikh Nashiruddin Al Albaany.

   Antum dapat mencarinya di toko-toko buku Ahlus Sunnah. Semoga, Kitab-kitab tersebut dapat membantu antum dalam memiliki pengetahuan tentang dienul Islam dengan baik…. Barokalloohu fiika

 7. 18 July 2013 6:46 am

  Pengen share

 8. Ava permalink
  15 October 2013 4:01 pm

  Wah ijin copy, Ustadz 🙂 Maturnuwun 🙂

  • 15 October 2013 7:12 pm

   Silakan saja… semoga menjadi ilmu yang bermanfaat… Barokalloohu fiik

 9. 9 November 2013 12:18 pm

  Assalamu’alaikum… Ustadz saya mnta ijin untuk mngcopy ini 🙂 syukron

  • 9 November 2013 9:43 pm

   Wa ‘alaikumussalaam Warohmatulloohi Wabarokaatuh,
   Silakan saja… semoga menjadi ilmu yang bermanfaat… Barokalloohu fiiki

 10. 12 January 2014 11:35 am

  Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, afwan ustadz… Ana minta izin copas juga penjelasan perihal fenomena amaliyah jihadi (perjuangan para mujahid) yang tengah berlangsung di berbagai belahan dunia pada hari ini. Syukron katsiron.

  • 13 January 2014 4:36 pm

   Wa ‘alaikumussalaam Warohmatulloohi Wabarokaatuh,
   Silakan saja…. semoga menjadi ilmu yang bermanfaat… Barokalloohu fiika.

 11. trimulyo anantori bintoro permalink
  15 January 2014 7:22 am

  Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, afwan ustadz, saya mohon ijin copy paste artikel tentang tholabul ilmi, terimakasih.

  • 18 January 2014 7:48 am

   Wa ‘alaikumussalaam Warohmatulloohi Wabarokaatuh,
   Silakan saja… semoga menjadi ilmu yang bermanfaat… Barokalloohu fiika

 12. Mas Moko permalink
  8 June 2014 9:18 pm

  Assalamualaikum, ust. Saya izin copas artikel dan kajian ustadz untuk nambah materi kajian tempat saya. Jazakumullah khoiron

  • 9 June 2014 9:35 pm

   Wa ‘alaikumussalaam Warohmatulloohi Wabarokaatuh,
   Silakan saja… semoga menjadi ilmu yang bermanfaat… Barokalloohu fiika

 13. Siti permalink
  20 September 2014 8:16 pm

  Assalamu’alaykum warohmatullohi wabarokatuh, afwan ustadz, ana mohon izin copy artikel tholabul ilmi ini ya, syukron ustadz, jazaakumulloohu khairoo..

  • 27 September 2014 7:55 pm

   Wa ‘alaikumussalaam Warohmatulloohi Wabarokaatuh, Silakan saja… semoga menjadi ilmu yang bermanfaat… Barokalloohu fiiki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: